Anatómia Zeme: pozrime sa do vnútra našej planéty

Planeta-obalka200

Viac sa o vzniku, geologickej histórii a vývoji života na Zemi dozviete v publikácii Igora Brosku a kolektívu „Planéta, na ktorej žijeme“, ktorej súčasťou je aj DVD film.

BROSKA, Igor, BALÁŽ, Peter, BEZÁK, Vladimír, BRIMICH, Ladislav, ĎURIŠOVÁ, Anna, HUDÁČKOVÁ, Natália, JELEŇ, Stanislav, KOVÁČOVÁ, Marianna, LEXA, Jaroslav, MADARÁS, Ján, MALÍK, Peter, MICHALÍK, Jozef, NELIŠEROVÁ, Eva, ORFÁNUS, Tomáš, PAŽÁK, Peter, PETRÍK, Igor, PORUBČAN, Vladimír, PUŠKELOVÁ, Ľubica, SIMAN, Pavol, SLÁDEK, Ján, STAREK, Dušan, ŠEFČÁKOVÁ, Alena, ZAHRADNIKOVÁ, Barbara & ŽENIŠOVÁ, Zlatica, 2015: Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 176 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.

Kliknutím na obrázok sa otvorí pdf súbor: