Beliana má ôsmy zväzok

beliana

V poradí ôsmy zväzok najväčšej slovenskej encyklopédie Beliana, ktorý pripravil kolektív autorov a redaktorov Encyklopedického ústavu SAV, prináša na 678 stranách viac ako 4 200 hesiel z rôznych oblastí v abecednom poradí od hesla Kalhana (meno kašmírskeho historika) až po heslo kokpit. Zväzok je ilustrovaný dobovými fotografiami, mapami, grafmi či kresbami.

Na oficiálnej prezentácii encyklopédiu bližšie predstavili predseda redakčnej rady a iniciátor celého projektu prof. Štefan Luby a riaditeľka Encyklopedického ústavu SAV PaeDr. Zuzana Vargová. Prítomní boli aj predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, členovia predsedníctva SAV, autori diela, spoluautori, redaktori, čestní hostia a predstavitelia akademickej obce. 

Dielo pod značkou Encyclopaedia Beliana vzniká s odstupom 260 rokov po začatí tvorby encyklopédií vo svete a osemdesiat rokov po ukončení jej prvej fázy v menších krajinách, napríklad v Česku. Spoločenská objednávka diela sa stala akútnou po roku 1990 a osobitne o tri roky neskôr, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Doteraz najobsiahlejšia šesťdielna Encyklopédia Slovenska je síce dodnes používanou a užitočnou príručkou, mnohé heslá však nesú pečať politizácie. Okrem toho sa zaoberá iba slovenskými reáliami.

Encyklopédie majú stáročnú tradíciu. Už v starom Grécku pojem enkyklios paideia označoval univerzálnu a všetkým dostupnú výchovu. Abecedne spracované encyklopédie sa objavili už v 1. storočí pred naším letopočtom, napríklad dielo Verria Flacca: De verborum significatu (O význame slov). Priaznivé podmienky na vznik encyklopedických diel sa vytvorili v 17. a 18. storočí v období osvietenstva. Najstaršou a najrozsiahlejšou nepretržite vydávanou všeobecnou encyklopédiou je Encyclopaedia Britannica. Jej prvé vydanie (trojzväzkové) pripravil Wiliam Smellie v rokoch 1768 až 1771. Dodnes vyšlo 15 edícií, posledná z roku 2002 má 30 zväzkov.

Knižné encyklopédie patria dvetisíc rokov do zlatého fondu kultúry a prax ukazuje, že ani 21. storočie na tom veľa nezmení. V ére open access publikovania sa diela tohto typu sprístupňujú na internete. Výhodou je, ak sú doplnené programom vyhľadania, kombinovania a združovania údajov. Touto cestou ide po ošetrení autorských práv už vydaných zväzkov aj Encyclopaedia Beliana. V rokoch 1967 až 2002 vyšlo na Slovensku 58 encyklopedických diel. Do roku 1989 vychádzali prevažne vo vydavateľstve Obzor. Ďalšie vyšli v SAV.

Encyklopedický ústav bol pôvodne založený ako kabinet SAV v roku 1959, ústavom sa stal o jedenásť rokov neskôr. Bol zaradený do kategórie vedeckých pracovísk, dnes je špecializovaným pracoviskom.

Prvý zväzok Encyclopaedia Beliana vyšiel v roku 1999. Pôvodne bolo plá- novaných 12 zväzkov, súčasný predpoklad je 14 až 15. Prvých osem obsahuje 62 500 hesiel, 13 400 ilustrácií, 310 máp. Ôsmy zväzok je aktuálne najnovším. Na porovnanie: Encyklopédia Slovenska má 20-tisíc hesiel a sedemtisíc ilustrácií. Vedúcou redakcie do polovice siedmeho zväzku bola Anna Prociková, potom sa tejto funkcie ujala Viera Tomová, ale Anna Prociková sa zapája aj po odchode do dôchodku ďalej. Knihy sa tlačili externe, od siedmeho zväzku tlač prevzala VEDA. V redakčnej rade encyklopédie, ktorej predsedá Štefan Luby, je vyše dvadsať členov, z ktorých viacerí sú autormi hesiel alebo reprezentujú iné inštitúcie. Redaktori zabezpečujú autorské zázemie, komunikáciu s autormi, zmluvy, úpravu hesiel do lexikografickej podoby, ich posúdenie a oponovanie, prípadne aj vypracovanie hesla, korektúry vrátane jazykovej, prípravu ilustrácií s ohľadom na autorské práva. Výstupné redaktorky zodpovedajú za kontrolu, krížovú kontrolu s už vydanými heslami, overovanie a spájanie hesiel, zjednocovanie terminológie. Dielu udelili doteraz šesť ocenení Slovenského literárneho fondu, Nadácie Slovak Gold, Zlatú medailu Ministerstva kultúry SR a iných inštitúcií. A. Procikovej prepožičali Rad Ľudovíta Štúra III. triedy. (spn,mp)