Koordinátori

 1. Nové materiály a technológie pre všetkých
  doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
  Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
  Mailflofaj@saske.sk
  Phone 055/7922 461
 2. Medzi Zemou a vesmírom
  RNDr. Igor Broska, DrSc.
  Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
  Mailgeolbros@savba.sk
  Phone 02/3229 3202
 3. Informácie a komunikácia
  doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
  Matematický ústav Slovenskej akadémie vied
  Mailkarol.nemoga@mat.savba.sk
  Phone 02/5751 0401
 4. Zdravá krajina 21. storočia
  prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
  Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
  Mailkarol.marhold@savba.sk
  Phone 02/5942 6128
 5. Zdravé potraviny pre všetkých
  prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
  Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied
  Mailfaix@saske.sk
  Phone 055/7287 841
 1. Veda pre kvalitný život
  doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
  Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied
  Mailolga.pechanova@savba.sk
  Phone 02/3229 6020
 2. V akej spoločnosti žijeme?
  Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
  Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
  Mailsilvia.mihalikova@savba.sk
  Phone 02/5296 2315
 3. Ako myslíme, cítime a konáme?
  prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.
  Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied
  Mailemil.visnovsky@savba.sk
  Phone 02/5477 5683
 4. Akí sme a prečo?
  prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.
  Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
  Mailpzaj46@gmail.com
  Phone 02/5441 3391