Úvodná tlačová konferencia OA

Slovenská akadémia vied prichádza s ponukou deviatich nosných výskumných programov pod spoločným názvom Otvorená akadémia. Snaha o poskytnutie expertných poznatkov, informácií a riešení tém a problémov na báze multidisciplinárnych vedeckých výskumov je krokom k prepájaniu vedeckých poznatkov z rôznych oblastí a rôznych pracovísk v záujme ich čo najširšej prezentácie a využitia v našom celospoločenskom priestore.

Otvorená akadémia je otvorená novým témam, podnetom, výzvam aj impulzom a novým riešiteľom, bez ohľadu na ich pracovné ukotvenie. Informovať o tom budú na tlačovej konferencii predstavitelia SAV za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana 5. mája 2017 v priestoroch SAV.