Veda SK v Rádiu Slovensko

robot

Slovenská akadémia vied v spolupráci s RTVS realizuje od začiatku roka 2017 projekt Veda SK. Jeho ambíciou je vytvorenie nového priestoru na popularizáciu špičkových osobností SAV, prezentáciu ich znalostí a výsledkov a na zvýšenie kreditu značky našej akadémie v širšom spoločenskom kontexte.

V živom vysielaní v Rádiu Slovensko raz mesačne v sobotu večer od 22.20 hodiny sa otvára moderované diskusné fórum dvoch špičkových vedeckých osobností na konkrétnu tému. Čiastočne polemické, vysvetľujúce a zasadené do širšieho kontextu a s presahom do viacerých vedných oblastí. Dve pozvané osobnosti, jedna zo SAV a druhá z ďalších inštitúcií majú cca 100 minútový priestor aby na spoločnom stretnutí definovali súčasný stav v určenej oblasti a východiská riešenia problémov. Formát nepredpokladá interakciu a živé vstupy poslucháčov, aby sa udržala téma diskusie.

 

 

V roku 2017 sa vysielali zatiaľ štyri relácie s atraktívnymi témami aj hosťami:

21. januára: Je matematika kráľovnou vied?
(Matematika je údajne univerzálnym jazykom ľudstva. Nájdeme ju všade – v ekonomike, informatike v logike, v biovedách, v umení, v športe. Prečo jej však často nerozumieme, prečo sa jej bojíme, prečo ňou nevieme dostatočne komunikovať? Ako sa dostať matematike pod kožu? Ako z nej urobiť namiesto kráľovnej – slúžku vied?)

doc.RNDr. Karol Nemoga, CSc. riaditeľ Matematického ústavu SAV
prof. Ing. Mária Bieliková, DrSc. dekanka Fakulta informatiky a informačných technológií STU

11. februára: Mikrosvet v našom svete
(Nanotechnológie a nanomateriály menia náš život a náš svet, hoci si to neuvedomujeme. Potenciál a vplyv nanomateriálov pre vývoj ľudstva je však obrovský v rámci celého vedeckého spektra.)

Ing. Ján Tkáč, DrSc. bionanotechnológie, prvý držiteľ ERC grantu v SR
RNDr. Eva Majková, DrSc. podpredsedníčka SAV

11. marec: Život bez predsudkov. Rôznorodosť v nás a okolo nás
(Žijeme v unáhlenej dobe, rýchlo preberáme názory iných a často skĺzneme k predsudkom. V rôznych oblastiach, súvislostiach, podobách…predsudky v nás – Ako a prečo vznikajú? Čo všetko nám v živote spôsobujú? Ako zasahujú do života komunít aj celej spoločnosti…?)

Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., riaditeľka Etnologického ústavu SAV
prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., z Katedry psychológie FFUK

8. apríl: Prečo nám Alzheimer kradne pamäť?
Ako s ním bojovať, ako stimulovať mozog a hlavne ako pokročil výskum Alzheimerovej choroby? Máme šancu ju liečiť? Ako pomáhať ľuďom postihnutým touto chorobou? „Alzheimerova choroba si nevyberá, ona jednoducho príde.“ tvrdí prof. Michal Novák, riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV. Ako teda príde a prečo?

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc., z Neuroimunoligického ústavu SAV, spoluriešiteľ výskumu lieku na Alzheimerovu chorobu
Mgr. Petra Brandoburová, PhD., z Centra Memory, tajomníčka Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti