VT 5: Oblakové počítanie a progresívne výpočtové metódy pre podporu otvorenej vedy a technologický transfer

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., Ústav informatiky SAV

Čo majú spoločné oblaky s počítačmi?  Nuž predsa názov vyspelej informačnej technológie 🙂

Oblakové počítanie predstavuje nový trend v oblasti poskytovanie IT služieb podľa potrieb zákazníka. Základom oblakového počítania sú tri koncepty poskytovania služieb:

Infraštruktúra ako služba – Infrastructure-as-a-service (IaaS)

Základná kategória poskytovaných služieb. Zákazníkom sa poskytuje výpočtová infraštruktúra – servery, virtuálne stroje, dátové úložiská a siete na záíklade ich aktuálnych potrieb.

Platforma ako služba – Platform as a service (PaaS)

Tieto služby poskytujú zákazníkom na základe ich aktuálnych požiadaviek a potrieb vývojové a testovacie prostredia, prostredia pre manažovanie softvérových aplikácií, vývoj webových a mobilných aplikácií a to všetko na základe aktuálnych potrieb, bez nutnosti obstarávať si nákladné vývojové prostredia.

Softvér ako služba – Software as a service (SaaS)

Táto služba poskytuje softvérové aplikácie cez internet na základe požiadaviek zákazníka. Obvykle sa to realizuje na základe registrácie. Tieto služby môžu zákazníci využívať  bez potreby starať sa o potrebné zdroje, ich upgrade, databázy, bezpečnosť, atď.

Všetky služby sú platené na základe spotrebovaných zdrojov. Zákazníkom a používateľom týchto služieb z toho plynú mnohé výhody.

Cena – platí len za spotrebované zdroje a služby

Rýchlosť – služby sú poskytované na základe požiadaviek, poskytujú zákazníkom flexibilitu pri rozhodovaní, koľko zdrojov kedy bude využívať.

Produktivita – zákazník nemusí riešiť množstvo úloh pri zabezpečovaní správneho chodu hw a sw, môže sa sústrediť na vlastnú prácu.

Bezpečnosť – poskytovatelia služieb oblakového počítania sa starjú o bezpečnosť zákazníckych dát a výpočtov na vysoko profesionálnej úrovni a s využitím najnovších technológií.

A prečo sa ale oblakové počítanie volá oblakové? Pravdepodobne to pochádza z čias, keď IT-čkári potrebovali zobraziť prepojenie rôznych výpočtových zdrojov cez sieť, napr. Internet. Symbol oblaku používali ako metaforu pre internet. Ešte dávnejšie sa symbol oblaku používal pre zobrazenie telefónnej siete. Teda oblak, ako symbol prepájacej komunikačnej siete, ktorú nechceme bližšie vysvetľovať, je základom pre názov technológie oblakového počítania. Zákazník nepotrebuje vedieť ako je „klaud“ vystavaný, nezaujíma ho, aká je jeho topológia a nemusí sa starať ani o detaily svojich výpočtov, dátových úložísk a bezpečnosť. Za všetko toto je zodpovedný poskytovateľ služieb oblakového počítania. Zákazník sa môže plne sústrediť na riešenie svojho problému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty z oblasti oblakového počítania a zabezpečovania Paneurópskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie, na ktorých pracuje ÚI SAV, vvi:

Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu, Horizont 2020, 1.1.2018 – 31.12.2020

Návrh a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude, Horizont 2020, 1.11.2017 – 30.4.2020, http://deep-hybrid-datacloud.eu/

Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale, Horizont 2020, 1.11.2017 – 30.10.2020, http://www.process-project.eu/

EGI: Integrovaná udržateľná pan-európska infraštruktúra pre vedu v Európe, 7RP, 1.5.2010 – 31.12.2014, https://www.egi.eu/

Interaktívny Európsky Grid, 6RP, 1.5.2006 – 30.4.2008

A ďalšie

http://www.ui.sav.sk/w/odd/pdip/projekty/