VT 3: Nové materiály pre prax

Ing. Karol Iždinský, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Poznatky vytvorené základným výskumom s väčším alebo menším časovým odstupom nachádzajú svoje uplatnenie v praxi. Tým získavajú konkrétnu a jasne identifikovateľnú hodnotu pre spoločnosť. V oblasti materiálového výskumu patrí doba medzi získaním poznatku a jeho využitím k najkratším. Výrobky so zlepšenými vlastnosťami – s vyššou pevnosťou, tuhosťou, vodivosťou, životnosťou, teplotnou odolnosťou a pod. si ľahšie nachádzajú cestu k spotrebiteľovi a prinášajú konkurenčnú výhodu zhotoviteľovi.
Typickými príkladmi využitia moderných technológií na získanie materiálov s unikátnymi vlastnosťami sú kompozity pripravené tlakovou infiltráciou. Infiltrovaný grafit kombinuje v sebe výborné vodivostné vlastnosti s nízkym koeficientom trenia a používa sa na klzné kontakty pre elektrické vozidlá. Kompozit s medenou matricou spevnenou volframovými drôtmi vytvára unikátnu kombináciu vysokoteplotnej stability a vodivosti pre extrémne podmienky namáhania.

 

 

Nová technológia zhotovenia odliatkov presných tvarov umožňuje výrobu tvarovo zložitých súčiastok z progresívnych intermetalických zliatin; inovovaný spôsob odlievania umožňuje prípravu súčiastok komplexných tvarov z hliníkovej peny.