Vedecký podcast SAV

1800

#58 • Michal Kentoš: Chýba nám kultúra aktivizmu

18. 10. 2023

Pozvanie do 58. epizódy Vedeckého podcastu SAV prijal sociálny psychológ Michal Kentoš zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Doktor Kentoš je odborníkom v oblasti pracovnej psychológie, bezpečnostnej problematiky a polarizácie spoločnosti. Okrem toho je aj jedným z hlavných slovenských koordinátorov celoeurópskeho prieskumu Európska sociálna sonda. Vďaka tomuto projektu sa na Slovensku od roku 2001 uskutočnilo už 10 kôl zberu vzácnych dát, ktoré hovoria o tom, ako sledujeme média, ako sme spokojní so svojim životom, aké máme hodnoty, postoje ku klimatickým zmenám, či ako dôverujeme inštitúciám. Nový diel podcastu moderovala Klara Kohoutová.

Prieskum Európska sociálna sonda aj v súčasnosti zbiera dáta na Slovensku. Podľa slov Dr. Kentoša sa Spoločenskovedný ústav zapojil do tohto projektu, lebo to bral ako výzvu naučiť sa mnohé veci. „Chceli sme sa zapojiť do niečoho väčšieho ako my,“ dodalUznáva, že na začiatku bolo ťažké zber dát rozbehnúť, čo sa týka finančných aj personálnych kapacít, ale nakoniec to zvládli. Zber dát sa uskutočňuje v dvojročných intervaloch. „Môže sa zdať, že je to dlhá doba, ak to porovnáme s bežnými zbermi verejnej mienky. V prieskume ESS sa ale venujeme približne stovke tém, a preto je príprava každého kola zberu dát veľmi časovo náročná,“ hovorí vedec.

Dotazník býva rozdelený na dve časti. Jedna je stabilná, kde sú základné informácie o respondentovi: aké je zloženie jeho domácnosti, čomu sa venuje, otázky ohľadom ekonomického statusu respondentov, či hodnotových orientácií. V druhej časti sú rotujúce moduly – série otázok, ktoré sa v každom kole menia. „V poslednom kole sme sa venovali demokracii, digitálnym sociálnym kontaktom, alebo klimatickej zmene. Tento rok sa venujeme problematike zdravia,“ vysvetľuje vedec.

Čo sa týka výberu respondentov, ten je veľmi komplikovaný. Ide o tzv. štvorstupňový stratifikovaný výber. Najprv sa vyberajú mestá podľa počtu obyvateľov. Potom sa vyberajú ulice, na nich domy alebo vchody a v samotných domácnostiach náhodní respondenti. Nie všetci sa však chcú výskumu zúčastniť. Zhruba 4-5 respondentov z 10 je ochotných odpovedať. V strednej a východnej Európe je však stále vyššia ochota odpovedať ako v západnej.

Výsledky prieskumov sa využívajú na tvorbu politík. Sú známe zatiaľ iba príklady zo zahraničia. „V Portugalsku na základe nedôvery v tamojší súdny systém sa univerzity, ktoré sudcov vzdelávajú snažia zohľadniť, aby sudcovia vnímali, že ich práca nie je vnímaná ako dostatočne spravodlivá,“ uvádza príklad.

V podcaste zarezonovalo aj nedávne slávnostné odovzdávanie Medzinárodnej ceny SAV profesorovi Rorymu Fitzgeraldovi zo City, University of London. Na ocenenie ho nominoval práve Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i. Profesor Fitzgerald je riaditeľom projektu  Európskej sociálnej sondy. „Je to človek, ktorý pomáha krajinám zúčastňujúcim sa na projekte v mnohých ohľadoch a ktorý dokáže spájať najlepších odborníkov,“ objasňuje M. Kentoš.

V poslednom čase Dr. Kentoša zaujala téma pandémie, postpandemickej situácie a vakcinácie. S tým súvisí aj návrat ľudí späť do bežného pracovného prostredia a kancelárií. Pre časť zamestnancov podľa výskumov však práca z domu zostala vyhovujúcim spôsobom práce.

Vnímanie bezpečnostnej situácie v dôsledku vojny na Ukrajine sa na Slovensku vo všeobecnosti podľa prieskumu nezmenilo. „Obavy boli skôr z rôznych aspektov ako je ekonomická situácia alebo migranti,“ tvrdí psychológ.

Michal Kentoš je vášnivý čitateľ a cyklista. Má rád najmä jazdu v zime. „Jazdu v lete si väčšinou nezapamätáte, zato tú zimnú áno,“ uzatvára s úsmevom vedec.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Spotify a na stránke www.podcasty.sme.sk. Celý rozhovor s Michalom Kentošom si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

Spracoval: Martin Bystriansky

Foto: Klara Kohoutová

Najnovšie podcasty