Vízia

CIEĽ OTVORENEJ AKADÉMIE…

Úlohou Otvorenej akadémie SAV je predovšetkým sprostredkovať informácie o činnosti organizácií a centier SAV smerom k verejnosti, ale aj k štátnym inštitúciám, profesijným organizáciám či občianskym iniciatívam v súlade so Stratégiou SAV (2030). Pomáha tiež vytvárať mediálne produkty a komunikačné formáty vhodné na komunikáciu s celým spektrom cieľových skupín (tlačené a elektronické dokumenty, podcasty, podujatia, prednášky, workshopy). Vedcom a vedeckým tímom sprostredkúva koncepčnú, odbornú aj finančnú podporu pri tvorbe popularizačných výstupov, verejnosti ponúka odborné stanoviská k pálčivým spoločenským problémom. Prostredníctvom aktivít zameraných na deti a mládež podporuje ich záujem o prírodné a spoločenské javy, všeobecnú vedeckú gramotnosť, no v neposlednom rade ich motivuje k budúcej kariére špičkových vedcov.