Kontakty

Adresa

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Telefón

+421 2 57510 111

Mgr. Michal Kšiňan, PhD.

Predseda Komisie SAV pre média, komunikáciu
a program Otvorená akadémia

 
T: +421 2 57510 128

Ing. Marek Radvanský, PhD.

Podpredseda Komisie pre média, komunikáciu
a program Otvorená akadémia

 
T: +421 2 57510 128