SAV spolupracuje

Agrokomplex

Agrokomplex

SAV je už tradične jedným z pravidelných vystavovateľov na najväčšej poľnohospodárskej výstave na Slovensku – Agrokomplex. Okrem ústavov, ktorých činnosť je zameraná na potravinárstvo, poľnohospodárstvo či krajinnú ekológiu, tu vybrané ústavy SAV pravidelne prezentujú aj svoju aktuálnu vedeckú činnosť a najzaujímavejšie výsledky svojich výskumov.

Späť