Podujatia

Do košickej vedeckej kaviarne zavíta prof. Ján Dusza

20. 1. 2023

Do prvej tohtoročnej košickej vedeckej kaviarne príde v stredu 25. januára ďalší významný hosť – nositeľ ocenenia ESET Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku za rok 2021 profesor RNDr. Ján Dusza, DrSc., z košického Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i. Jeho prednáška s názvom S progresívnou keramikou za dve hodiny cez Atlantik do New Yorku sa uskutoční o 18. h vo veľkej divadelnej sieni košickej Tabačky.

Progresívne keramické materiály sú vďaka svojim vlastnostiam vhodné na najnáročnejšie aplikácie z hľadiska teploty a mechanického namáhania v agresívnom prostredí, napríklad pre lopatky plynových turbín, ventily spaľovacích motorov, rezné nástroje či guľôčkové ložiská. Keramické nanovlákna zas kombinujú vynikajúce elektrické, magnetické, optické i teplotné vlastnosti s nízkou hmotnosťou, čo je využiteľné v mnohých oblastiach priemyslu.

Prof. Ján Dusza je naším špičkovým materiálovým vedcom, a to nielen košickým či slovenským, ale svetovo uznávaným odborníkom v oblasti výskumu a vývoja progresívnych keramických materiálov. Ocenenie ESET Výnimočná osobnosť vedy nie je zďaleka jeho jediným ocenením – je držiteľom Zlatej medaily SAV, členom Učenej spoločnosti Slovenska, Maďarskej akadémie vied a tiež svetovej World Academy of Ceramics, je čestným občanom mesta Tornaľa aj Gemerskej Hôrky, bol uvedený do Siene slávy v rámci ocenenia Košičan roka 2017 a ako štvrtý na Slovensku získal ocenenie Alexander von Humboldt Award.

Keramika je materiál, ktorý má veľmi široké uplatnenie, často veľmi nečakané a prekvapivé. Od využitia v medicíne, doprave, priemysle či ochrane životného prostredia až po oblasť obrany a kozmických letov. Príďte sa zoznámiť s progresívnymi keramickými materiálmi, ich históriou, súčasnosťou a budúcnosťou. Určite budete prekvapení, čím všetkým keramika je. Na túto exkurziu je prof. Ján Dusza tým najlepším sprievodcom.

Spracoval: Ján Gálik, NbÚ BMC SAV, v. v. i.