Podujatia

Februárová vedecká kaviareň

18. 2. 2020

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva všetkých do februárovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude diskutovať o 5. generácii mobilných sietí. Dozviete sa viac o tom, ako by mali nové 5G siete vyzerať a prednáška bude zameraná najmä na problematiku vysoko-rýchlych obvodov schopných vysielať a prijímať signály s frekvenciami niekoľko desiatok GHz. Špeciálna pozornosť pôjde aj novej generácii mikrovlnných súčiastok na báze nitridu gália – GaN, ako GaN tranzistory fungujú, čím sú výnimočné a aké sú moderné technológie na ich výrobu.

Na tému Nové technológie pre 5G siete sa bude diskutovať vo štvrtok 27. 2. 2020 o 17:00 hod. s Ing. Milanom Ťapajnom, PhD., zástupcom riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium elektrických vlastností a spoľahlivosti nových elektronických súčiastok na báze GaN polovodičov pre ich využitie vo vysokofrekvenčnej a výkonovej elektronike.

Podujatie sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

VSTUP NA PODUJATIE JE VOĽNÝ.

Ďalšie informácie o podujatí nájdete na

https://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510