Akcie z dielne SAV

Košická vedecká kaviareň

Košická vedecká kaviareň

Košické kaviarne sú nezmazateľne späté s vedcom a významným popularizátorom vedy Jánom Gálikom. Za desaťročie ich fungovania, väčšinou poslednú stredu v mesiaci, sa tu vystriedalo 70 lektorov z rôznych vedeckých oblastí na 88 prednáškach, na ktorých sa vedci snažili a snažia zrozumiteľne tlmočiť vedomosti a výsledky vedeckého poznania spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj laikom. Košické vedecké kaviarne sa počas svojej existencie stali neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života v Košiciach, počet záujemcov často presahuje kapacitu prednáškovej miestnosti.

Späť