Akcie z dielne SAV

Kvapka krvi

Kvapka krvi

Slovenská akadémia vied sa snaží zapájať aj do dobročinných aktivít. V Košiciach aj v Bratislave organizuje kvapku krvi, ktorá je sprevádzaná aj odbornými prednáškami súvisiacimi s touto problematikou. V spolupráci s Národnou transfúznu službou tak vedci SAV mohli prispieť k dopĺňaniu zásob tejto vzácnej tekutiny a byť atk príkladom aj pre iné inštitúcie.

Späť