Akcie z dielne SAV

Mladá nádej

Mladá nádej slovenskej vedy

Podujatie sa stalo vynikajúcou príležitosťou na stretnutie špičkových vedcov SAV s najúspešnejšími víťazmi študentských stredoškolských olympiád. Mnohí z nich reprezentovali Slovensko aj na medzinárodných kolách v zahraničí, odkiaľ priniesli aj medaily, a preto sa akadémia rozhodla venovať týmto žiakom špeciálnu pozornosť. Pozvala ich do Kongresového centra SAV v Smoleniciach a pripravila dvojdňovú konferenciu Mladá nádej slovenskej vedy. Šikovní školáci rozprávali o svojich projektoch v oblasti filozofie, jadrovej fyziky, biológie, folklóru či astronómie. Zároveň mali možnosť diskutovať s poprednými vedeckými osobnosťami SAV v týchto oblastiach výskumu.

Späť