Akcie z dielne SAV

Nájdi v sebe vedkyňu

Nájdi v sebe vedca

Projekt je iniciatívou viacerých ústavov Slovenskej akadémie vied a jeho cieľom je priviesť žiakov k vede a prebudiť v nich záujem o kariéru vedca v budúcnosti. Žiaci každoročne vymenia prostredie svojich školských lavíc a prichádzajú priamo do laboratórií a výskumných priestorov SAV. Vedci sa im intenzívne venujú prostredníctvom ukážok rôznych pokusov, pripravujú pre nich prednášky či zaujímavé kvízy a dotazníky. Školáci navštevujú jednotlivé ústavy SAV tak, aby bol obsah ich vzdelávania v rámci projektu priamo napojený na ich učebné osnovy v školách. Vedecká gramotnosť je podľa organizátorov projektu nesmierne dôležitá pri orientácií v mori informácií, ktoré sú dnes žiakom k dispozícií, a preto má tento projekt svoje nezastupiteľné miesto v rámci popularizácie vedy na akadémií.

Späť