SAV spolupracuje

Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

Festival vedy Noc výskumníkov je najväčším celoeurópskym podujatím o vede, SAV sa podieľa na jeho spoluorganizácii. Vedci SAV sa každý rok na tomto jesennom podujatí snažia o bohatý a pestrý program, ktorý oslovuje všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Osobitnú pozornosť venuje podujatie najmä deťom v školskom veku. Pripravené je množstvo interaktívnych podujatí spojených s vedou a inováciami, ktorých atraktivitu pre mladého diváka zvyšuje aj ich konanie do neskorých večerných hodín. Organizátor sa snaží upútať diváka každý rok aj nevšedným vedeckým pútačom – či už to bol humanoidný robot, alebo napríklad model prvej slovenskej družice. Návštevnosť podujatia je obrovská, len v roku 2019 sa na ňom zúčastnilo viac ako 170 000 ľudí na Slovensku.

Späť