SAV spolupracuje

Petržalská superškola

Petržalská superškola

Projekt Petržalská super škola, ktorej nultý ročník sa konal v roku 2012, vznikol na základe požiadavky základných škôl v mestskej časti Bratislava – Petržalka venovať zvýšenú pozornosť získavaniu nových, hlavne kvalifikovaných vedomostí. Práve tomu slúžia prednášky špičkových vedcov, ktorých deleguje Slovenská akadémia vied. Počas školského roka ich absolvujú spravidla šesť až sedem, vždy jednu v mesiaci s iným vedcom a témou. Určené sú žiakom druhého stupňa petržalských základných škôl, na každej z nich sa zúčastňuje okolo 400 žiakov. Tí potom na základe odprednášaných tém vypracovávajú projekty. Žiaci víťazných prác sa na konci školského roka zúčastňujú na záverečnom sústredení spojenom s aktívnou účasťou aspoň jedného z vedcov, ktorý mal počas roka prednášku.

Späť