Akcie z dielne SAV

RoadShow

RoadShow mladých vedcov

Žiaci a študenti nemusia vždy chodiť len na návštevy ústavov SAV, aby sa stretli s vedcami. Naopak – vedci chodia k nim do škôl. Projekt Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska priniesol interaktívne vzdelávanie už do všetkých regiónov Slovenska. Vedci SAV navštevujú takmer každý mesiac školského roka základné aj stredné školy a na hodinách nahrádzajú učiteľov. Ich cieľom je oživiť žiakom vyučovanie a zároveň priniesť do škôl aj najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu.

Späť