Akcie z dielne SAV

SAV vzdeláva žiačky

SAV vzdeláva žiakov

Obdobie pandémie koronavírusu prinieslo špecifické požiadavky na vzdelávanie žiakov. Slovenská akadémia vied na túto situáciu veľmi pohotovo zareagovala a pripravila pre žiakov, učiteľov a rodičov vzdelávací obsah, ktorý je všetkým dostupný prostredníctvom oficiálneho vzdelávacieho portálu ministerstva školstva ucimenadialku.sk. Po kliknutí na Youtube kanál SAV sa žiakom základných a stredných škôl otvárajú možnosti vzdelávať sa z pohodlia domova v rámci predmetov ako napríklad geografia, biológia, fyzika, dejepis či slovenský jazyk.

Späť