Akcie z dielne SAV

Space Talk

SPACE::TALK

Vyše polstoročnú tradíciu vesmírneho výskumu a inžinierstva sa rozhodli vedci z Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach zužitkovať v projekte SPACE::LAB. Cieľom je zaujať mladú generáciu s vášňou pre vesmír, vytvoriť platformu, na ktorej by vedci mohli vzdelávať mladých priamo vo svojich laboratóriách a zapojiť najlepších študentov do skutočných vedeckých a inžinierskych projektov. Európska vesmírna agentúra (ESA) projekt vybrala a podporuje ho v rámci edukačných aktivít programu PECS (Plán pre európske spolupracujúce štáty), ktorý financuje vláda SR. Medzi pridružené projektu patria aktivity:

SPACE::TALK – Jedinečné interaktívne prednášky, konajúce sa každý prvý štvrtok v mesiaci pre záujemcov o vesmírny výskum a inžinierstvo. Prednášajú najlepší slovenskí odborníci v danej oblasti, ktorí zdieľajú aktuálne novinky a majú priestor aj na networking.

SPACE::LAB summer school je ďalšou súčasťou projektu, slúžiaca intenzívnemu vzdelávaniu. V roku 2019 letnú školu na tému ,,Machine learning and Space data” pripravili akademici v spolupráci s IT spoločnosťou GlobalLogic. Pre 20 účastníkov priniesla najnovšie trendy využitia IT technológií pre vesmírny výskum.

SPACE::PROJECT je súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí mali navrhnúť svoj vlastný projekt pre lepšie pochopenie vesmíru. Víťazi získali možnosť platenej mesačnej stáže pod vedením mentorov z Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV v Košiciach.

Späť