SAV spolupracuje

Tabuľa

Tabuľa

Projekt Tabuľa vznikol v spolupráci Slovenskej akadémie vied s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. V priestoroch kultúrneho centra Nová Cvernovka vznikla séria vedeckých prednášok výskumníkov zo spomenutých najvýznamnejších výskumných inštitúcií na Slovensku. Návštevníci podujatia sa môžu preniesť do školských čias, pretože sa pred nimi ocitne vedec, ktorý má k dispozícií len tabuľu, kriedu a to najcennejšie – svoje vedomosti, ktoré sa snaží odovzdať širokej verejnosti čo najzrozumiteľnejším spôsobom.

Späť