SAV spolupracuje

Týždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky

Ústavy SAV sa každoročne začiatkom novembra zapájajú do Týždňa vedy a techniky. Jeho cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v celej spoločnosti a spopularizovať ich vo verejnosti. Ústavy troch oddelení vied SAV pripravujú počas týždňa rôzne podujatia – od prezentácie ústavov, laboratórií, exkurzií a prednášok až po rôzne súťaže a kvízy. Často býva súčasťou podujatia deň otvorených dverí v ústavoch. V roku 2020 sa TVT preniesol prvý raz výlučne do online priestoru. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľuje v rámci TVT najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky Cenu za vedu a techniku, ktorá má päť kategórií. Medzi laureátmi sa pravidelne objavujú aj vedci SAV.

Späť