Aktuality

SAV na Európskej noci výskumníkov 2022

SAV na Európskej noci výskumníkov 2022

28. 10. 2022

Posledný septembrový piatok patril vede a prezentácii najlepších vedeckých výsledkov zo Slovenska. Uskutočnila sa už 16. Európska noc výskumníkov, ktorá v tomto roku pritiahla do piatich slovenských festivalových miest a na sprievodné podujatia 146 tisíc návštevníkov. Návštevníkom a návštevníčkam sa venovalo viac ako 1350 vedcov a vedkýň v 227 vedeckých stánkoch a 145 prednáškach. Nechýbali ani workshopy, diskusie či návštevy vedcov na školách. Slovenská akadémia vied na podujatí v Bratislave, Košiciach a v Poprade predstavila 25 svojich vedeckých pracovísk.

Košická Noc výskumníkov sa tradične uskutočnila v OC Optima. Vedci zo slovenských univerzít a výskumných pracovísk SAV, ktorých bolo spolu 380 sa prezentovali v 58 stánkoch a 11 popularizačných prednáškach.  Aj napriek zlému počasiu podujatie prilákalo rekordných 27 000 návštevníkov. Najväčšiu časť z nich tvorili tradične žiaci základných a stredných škôl, nielen z okolia Košíc, ale aj z celého východoslovenského regiónu.

Ústav geotechniky SAV, v. v. i., (Úgt SAV, v. v. i.) zastupoval vedecký kolektív z Oddelenia minerálnych biotechnológií. „Na podujatí sme prezentovali spôsoby čistenia priemyselne znečistených vôd pomocou elektrochemického rektora a procesu elektrolýzy a banských vôd  obsahujúcich vysokú koncentráciou kovov pomocou neutralizačných látok. Zároveň sme predstavili základné laboratórne techniky, napríklad pipetovanie a meranie pH vodných roztokov,“ vysvetlila Lenka Hagarová Úgt SAV, v. v. i.

Na tomto obľúbenom podujatí nemohol chýbať ani Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. (ÚEF SAV, v. v. i.). „Naše experimenty sme rozložili až do štyroch vedeckých stánkov. Návštevníci tak mohli zažiť zábavu s vákuom, spoznať supravodivosť a nízke teploty, zistiť, Kde sa nachádzajú proteíny a spoznať vlastnosti magnetickej kvapaliny. Náš kolega Šimon Mackovjak si pripravil aj popularizačnú prednášku na tému Kozmická bezpečnosť,“ zhrnul Pavol Szabo z ÚEF SAV, v. v. i.

Pracovisko Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i., (NbÚ BMC SAV, v. v. i.) sa predstavilo vedeckým stánkom s názvom Tajomný svet neurónov, ktorý zaujal najmä testom pozornosti založeným na princípe EEG-biofeedback. „Týmto testom sme zábavnou formou odhalil mieru sústredenia návštevníkov a prilákal množstvo detí aj dospelých. Návštevníkov tiež upútala možnosť vyšetriť si svoj čuch, a to najmä z dôvodu, že jeho strata patrí medzi hlavné príznaky ochorenia COVID-19 a môže pretrvávať aj niekoľko týždňov po jeho prekonaní,“ spresnila Jana Fedorová z NbÚ BMC SAV, v. v. i., ktorá spolu s kolegami Noc výskumníkov 2022 hodnotí veľmi pozitívne. Prispela k tomu nielen vysoká návštevnosť podujatia, ale aj aktivita detí a dospelých, ktorí sa pri stánku ústavu zdržali až do neskorých večerných hodín a počas celého dňa mali množstvo zaujímavých a zvedavých otázok.

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV, v. v. i., (ÚFHZ CBv SAV, v. v. i.) zastupoval vedecký kolektív z Laboratória výživy a trávenia, ktorý si pripravil stánok s názvom „Veľmi malé, ale veľmi zdravé“. Návštevníci si v ňom mohli obohatiť svoje poznatky o fyziologické procesy trávenia u hospodárskych zvierat, ktoré si mohli overiť na modeloch predžalúdkov prežúvavcov.

Rozprávali sme sa najmä o dôležitosti slín v procese trávenia, čo sme demonštrovali účinkom amylázy na roztok škrobu. Návštevníci taktiež spoznali čaro mikroskopu, vďaka ktorému mohli pozorovať mikrobiálne prostredie bachora, o čo prejavilo záujem nie len mladšie, ale aj staršie obecenstvo. Okrem toho si mohli overiť svoje zmysly pri čuchovom rozpoznávaní rôznych extraktov liečivých rastlín, ktoré zmiatlo aj skúsenejších záujemcov. Prítomnosť účinných látok v týchto rastlinách bola dokázaná rýchlym screeningom prítomnosti flavonoidov v extraktoch z liečivých rastlín, ktorých aplikácii u hospodárskych zvierat sa kolegovia venujú,“ vysvetlil Daniel Petrič z ÚFHZ CBv SAV, v. v. i.

Popradské OC MAX navštívilo počas Noci výskumníkov viac ako 7900 návštevníkov. Zaujímavú prezentáciu v stánku, ale aj na pódiu si pripravili vedci a vedkyne z Astronomického ústavu SAV, v. v. i., ktorú zorganizovali dvaja pracovníci ústavu.  Deti si mohli vyskúšať slnečný ďalekohľad a pochopiť princípy jeho fungovania s použitím rovinných šošoviek a laserových ukazovadiel na modeloch lineárnej optiky.

„Okrem toho sme im ukázali lom svetla na hranoloch, optických mriežkach, aby sme im vysvetlili spektrum a spektrálne čiary, ktoré používame pri výskume. K zaujímavostiam patril aj dvojlomný kryštál kalcitu. Mali sme k dispozícii svietiaci model dvojhviezdy a exoplanéty, kde sme ukazovali, ako ich môžeme objaviť a pozorovať. Z 3D tlačiarne sme mali vyhotovený veľmi reálny model jadra kométy 67P/Čurjumov-Gerasimenko, ale aj digitálne slnečné hodiny, ktoré ukazujú slnečný čas v podobe číslic s presnosťou na 20 minút medzi 10 a 16 hodinou,“ vysvetlil organizátor popradskej Noci výskumníkov Marek Husárik z Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Veľký záujem verejnosti vyvolala aj tvorba a prezentácia modelu jadra kométy zo suchého ľadu, piesku, popola a vody. „Demonštrovali sme tým skutočnosť, ako a prečo sú kométy aktívne a majú chvosty. V stánku bol k dispozícii aj dotykový monitor, na ktorom sme ukazovali aktuálnu oblohu v programe Stellarium. Deti zaujímalo aj to, ako by vyzeral pohľad na Zem z iného telesa Slnečnej sústavy, alebo aká by bola obloha v minulosti, či budúcnosti,“ doplnil astronóm.

V Poprade sa odprezentovali aj pracovníci Ústavu hydrológie SAV v. v. i. Vo svojom stánku ukázali metódy a výsledky hydrologického výskumu v našich najvyšších horách.

Bratislavskí návštevníci si mohli Európsku noc výskumníkov vychutnať v Starej tržnici, v Lab.Café a v priestoroch Národného osvetového centra. Podujatie prilákalo viac ako 66 tisíc divákov. SAV sa v hlavnom meste predstavila 16 vedeckými stánkami a svoje zastúpenie mala aj vo viacerých prednáškach. V Lab.Café využili svoj priestor dr. Pavol Kenderessy z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. v. i. a dr. Ján Madarás z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., ktorí hovorili o  klimatickej zmene. Zároveň predstavili populárno-náučnú publikáciu Zmena klímy I., v ktorej odborníci zo SAV spracovali túto vysoko aktuálnu problematiku.

Archeologický výskum a výsledky zaujímavého objavu spod Tatier priblížili dr. Karol Pieta a dr. Tereza Štolcová z Archeologického ústavu SAV, v. v. i.  Dr. Jakub Šrol z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i., bol súčasťou panelovej diskusie o vzťahu k odlišnému a ochote vidieť svet očami toho druhého. Dr. Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. bola na hlavnom pódiu v Starej tržnici účastníčkou panelovej diskusie na tému Spoločnosť je v pohybe a chce vedieť kam. Vo V-Klube sa uskutočnila panelová diskusia na tému Ako navrátiť dôveru vo vedu. Spolu s ďalšími hosťami sa na túto otázku snažil nájsť odpoveď aj predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, ktorý okrem iného upriamil pozornosť aj na dôležitosť práce s mladou vedeckou generáciou:„Myslím si, že v oblasti vedy potrebujeme vychovávať osobnosti, ktoré sú schopné do spoločnosti vnášať poriadok a kľud, ktorý vychádza z vedeckého poznania. Tá osobnosť musí byť komplexná a musí byť schopná pozitívne ovplyvňovať spoločnosť,“ skonštatoval.

Atmosféru podujatia v Bratislave zachytáva aj video umiestnené na konci textu.

Fotogaléria -  Noc výskumníkov 2022 v Košiciach a v Poprade

Fotogaléria – Noc výskumníkov 2022 v Bratislave

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: SAV

Video: Martin Bystriansky