Aktuality

Posterový deň na Ústave hydrológie SAV, v. v. i.

Posterový deň na Ústave hydrológie SAV, v. v. i.

11. 11. 2022

V stredu 9. novembra 2022 sa na konalo na pôde Ústavu hydrológie SAV, v.v i. (ÚH SAV, v. v. i.) v rámci Týždňa vedy a techniky 2022 medzinárodné stretnutie odborníkov z oblasti hydrológie – Posterový deňDeň otvorených dverí na ÚH SAV, v. v. i.

Už 29. ročník tohto podujatia mal podtitul Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra v podmienkach klimatickej variability. Podujatie sa konalo po dvoch rokoch opäť v prezenčnej forme a nieslo sa tradične v priateľskom a odbornom duchu, tak ako sme boli zvyknutí pred pandémiou COVID-19.

Po úvodných slovách moderátora RNDr. Pavla Miklánka, CSc., a riaditeľky ÚH SAV, v. v. i., Ing Yvetty Velískovej, PhD., nasledovali vyzvané prednášky doc. Ing. Jaroslava Vida, PhD. z Katedry prírodného prostredia Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a dr. Saeida Okhraviho z ÚH SAV, v. v. i., v Bratislave. Obe prednášky svojou aktuálnosťou zaujali publikum a vyvolali diskusiu prítomných odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Maďarska. Po ukončení tejto časti sa účastníci konferencie presunuli k posterom, kde pokračovali v rozhovoroch do neskorých popoludňajších hodín.

 

Text: Justína Vitková, Yvetta Velísková, ÚH SAV, v. v. i.

Foto: Justína Vitková