Aktuality

V laboratóriu ÚEFT CEM SAV, v. v. i.

DOD na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i.

11. 11. 2022

Do celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky sa znova zapojil aj Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i.  Vo štvrtok 10. novembra 2022 vedci z ústavu privítali žiakov zo stredných škôl, ktorí mohli nazrieť do sveta vývoja nových liekov.

Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD., žiakom priblížila, ako dlho trvá vývoj lieku, čo všetko musí liečivo splniť nielen v rámci bezpečnosti pre ľudské použitie, ale aj v rámci legislatívy, kým sa dostane na klinické použitie.

O testovaní bez nutnosti laboratórnych zvierat inovatívnymi technikami tkanivových kultúr a ich využitie v kozmetike prednášala Dr. rer. nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT: Tieto in vitro metódy testovania neoznačujeme  ako alternatívu k in vivo modelom, ale ako nové prístupy hodnotenia rizík a bezpečnosti  látok,“ zhodnotila vedkyňa.

Žiaci navštívili vybrané laboratória, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavostí zo sveta farmakológie a toxikológie. Vyskúšali si prácu s bunkovými kultúrami, spoznali tkanivové kultúry, ale aj jednotlivé modely vybraných civilizačných ochorení či metódy molekulového modelovania, ktoré pomáhajú pri návrhu dizajnu nových liečiv.

 

Text a foto: Marta Šoltésová Prnová, ÚEFT CEM SAV, v. v. i.