Aktuality

Hosťom 48. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol riaditeľ Ústrednej knižnice SAV, v. v. i., Michal Sliacky

Vyšla 48. epizóda Vedeckého podcastu SAV

2. 12. 2022

O tom, aké miesto majú knižnice nielen v prostredí akadémie vied, ale aj v spoločnosti, aké služby ponúka Ústredná knižnica SAV (ÚK SAV) pre vedcov aj verejnosť, no aj o plánoch do budúcnosti hovoril v 48. epizóde Vedeckého podcastu SAV riaditeľ Ústrednej knižnice SAV Mgr. Michal Sliacky. Reláciu moderoval Peter Boháč.

Knižnica – to sú v našich predstavách stále dlhé a vysoké regály zoradených kníh. V prípade Ústrednej knižnice SAV to podľa Michala Sliackeho platí „len do malej miery“. „Veľká časť našich fondov je skrytá v skladoch, preto ich nemožno len tak uvidieť,“ vysvetľuje. Čo je však podľa neho dôležitejšie, veľká časť služieb tejto knižnice je zameraná na podporu vedy a výskumu pre vedcov SAV, no aj pre verejnosť. UK SAV disponuje rôznymi typmi fondov. „Naše fondy sú univerzálne – máme základné diela zo všetkých vedných odborov, pokryté všetky základné jazyky, vlastníme monografie, encyklopédie, faktografie, vysokoškolské učebnice a výberovo aj beletriu,“ menuje a dokladá údaj 500-tisíc kníh, ktoré má UK SAV. K tomu treba prirátať okolo 111-tisíc časopisov. „Máme tiež veľmi široké portfólio elektronických informačných zdrojov a nástrojov, ktoré majú tiež veľmi významnú výpovednú hodnotu a osobitné postavenie.“

 Obstarávaniu vedeckej literatúry sa venuje samostatné oddelenie knižnice. Veľmi dôležité je v činnosti ÚK SAV zabezpečovanie elektronických časopisov, kníh a zborníkov. „To je literatúra od tých najvýznamnejších svetových vydavateľov, čo je záruka kvality,“ zdôrazňuje M. Sliacky.

Riaditeľ ÚK SAV popíše aj proces, ako vedec ústavu SAV môže uchádzať o služby knižnice. „Zamestnanci ústavov nás skontaktujú, pošlú svoje požiadavky na literatúru,“ vysvetľuje jednoduchý proces a dodáva, že príležitosťou spoznať novú literatúru sú aj výstavy o novej literatúre. V podcaste ďalej podrobnejšie objasňuje prácu knižnice a popisuje aj prácu s katalógom.

Michal Sliacky vyzdvihol aj široké portfólio služieb, ktoré knižnica ponúka predovšetkým vedeckej obci: „Zamestnancom SAV zabezpečujeme najmä informačnú podporu pre vedu a výskum, ponúkame tiež pomoc a rady knižniciam ústavom pri metodickom spracovaní, evidencii publikačnej činnosti a budujeme aj centralizovaný informačný systém pre evidenciu publikačnej činnosti, čo je mimoriadne dôležitá činnosť.“  

Zdôraznil tiež, že vďaka elektronickému spracovaniu dát má prístup k zamestnaneckým prácam vedcov a vedkýň aj široká verejnosť – dostane sa k nim ktokoľvek, kto má prístup na internet.

Riaditeľ ÚK SAV sa v podcaste podrobne venoval aj elektronickej literatúre a elektronickým zdrojom a popísal systém „vypožičiavania“ tejto literatúry, čiže sprostredkovanie prístupu k databázam svetových vydavateľstiev, ako aj medzinárodný medziknižničný systém výpožičky s partnerskými knižnicami.

ÚK SAV vlastní tiež asi 3000 historických kníh (16. – 19. storočie), okrem toho je správcom lyceálnej knižnice v Bratislave, jednej z najstarších knižníc na Slovensku. Tento fond je v špeciálnom sklade, kde sú osobitné podmienky pre ich uskladnenie aj študovanie, opisuje – z hľadiska Ústrednej knižne SAV –túto prestížnu záležitosť jej riaditeľ. „Časť historického fondu sa podarilo knižnici digitalizovať, knihy sú k dispozícii vo virtuálnej študovni,“ konštatuje M. Sliacky a konkretizuje, ktoré diela takto digitalizovali a sú dostupné verejnosti. V tejto súvislosti sa rozhovorí, ako fenomén digitalizácie a otvorenej vedy zmenil spôsob fungovania knižníc. „Pre nás ako knižnicu SAV je osobitne dôležité evidovať a sprístupňovať publikačnú činnosť vedcov SAV,“ konštatuje a dodáva, že ich úlohou je aj navigovať a učiť hlavne mladých vedcov, ako správne publikovať.

„Dôležité je opierať sa o skutočne hodnoverné a overené zdroje a robiť osvetu. Poukazujeme aj na nástrahy – najmä mladým vedcom ukazujeme, čo a ako publikovať,“ zdôrazňuje riaditeľ Ústrednej knižnice SAV, ktorý „odjakživa“ chcel pracovať k knižnici. „Chodil som do knižnice často, a to nielen pri hľadaní literatúry knihy, ale aj tráviť voľný čas, lebo ma to tam všetko fascinovalo,“ hovorí. Sen si splnil a svojej profesii sa od skončenia štúdia venuje naplno a rád.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Spotify a na stránke www.podcasty.sme.sk. Celý rozhovor s Michalom Sliackym si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky