Aktuality

Pozvánka na podujatie

VIVAT SCIENTIA!/NECH ŽIJE VEDA! v Lučenci bude o náhrobkoch – umení spojenom so smrťou

20. 10. 2023

Cyklus prednášok VIVAT SCIENTIA!/NECH ŽIJE VEDA! v Lučenci pokračuje ďalším podujatím. V utorok 24. októbra 2023 o 17.00 h sa v Mestskom múzeu Radnica Lučenec predstaví historička umenia PhDr. Marta Herucová, Ph.D., z Ústavu dejín umenia Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, v. v. i., s prednáškou Náhrobky: Umenie spojené so smrťou.

Historička umenia vo svojej prednáške bude hovoriť o tom, ako sa kultúra spomínania na človeka, ktorý navždy odišiel z pozemského sveta, po stáročia menila. V 19. storočí bol tento proces doslova glorifikovaný. Dokazujú to mnohé pozoruhodné pamiatky na cintorínoch, v kostoloch, hradoch, ale aj vo voľnom priestranstve. Vypovedajú o dobovom vnímaní smrti a túžbach človeka. Marta Herucová sa ako jedna z mála vedcov a vedkýň u nás dlhodobo venuje téme pochopenia spoločensko-kultúrnych premien pochovávania. V prednáške predstaví prehľad histórie náhrobných pomníkov a dá nám možnosť lepšie porozumieť ich tvorbe v 19. storočí, ktorá bola v súvislosti s romantickým pohľadom na smrť tou najbizarnejšou v celých dejinách. Svedčia o tom viaceré sochy géniov a anjelov, smútiacich žien, zvierat, najmä leva, a iné symboly, s ktorými sa dodnes stretávame nielen v európskych metropolách, ale aj na Slovensku.

PhDr. Marta Herucová, Ph.D., pochádza z Bratislavy. Študovala na univerzitách v Bratislave a v Olomouci. Pracuje na Ústave dejín umenia Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, v. v. i., a externe prednáša na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa výskumu umenia 19. a začiatku 20. storočia, jeho identifikačným, ikonografickým, interpretačným a komparačným problémom. Absolvovala štipendijný pobyt na Ústave pre vedy o človeku vo Viedni. Publikovala viac ako stopäťdesiat prác, posledne o buste Cecílie Gonzagy (v Paríži), Fantacchiottiho soche anjela (vo Florencii), „Kordošovej muche“ (v Sofii) a o obrazoch s orientálnymi námetmi (v Oxforde). V roku 2022 získala Cenu SAV za špičkovú štúdiu v časopise Nórskeho zoznamu.

FB link na podujatie

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Marta Herucová, CVU SAV, v. v. i.

Grafika: Dávid Koronczi