Aktuality

Týždeň vedy a techniky na ÚKE privítal  svojich návštevníkov

TVT: Bohatý program pre študentov na Ústave krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

10. 11. 2023

Ústav krajinnej ekológie zorganizoval vo štvrtok 9. novembra 2023 konferenciu pre študentov vysokých škôl, ktorí majú v osnovách vzdelávania prednášky z krajinnej ekológie. Konferencia sa zamerala na aktuálnu tému, ktorou je zelená infraštruktúra.

Organizátori podujatia pripravili pre študentov bohatý program. V troch prednáškach s názvom Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine, Vývoj záhradkárskych osád v Bratislave a Legislatívne opatrenia na ochranu bodových prvkov zelenej infraštruktúry v mestách oboznámili účastníkov so základnými pojmami, definíciami a cieľmi zelenej infraštruktúry, ako aj s príkladmi hodnotenia zelenej infraštruktúry na lokálnej úrovni.  V diskusii študenti dostali priestor na otázky.

Súčasťou konferencie bola exkurzia na pracovisko spojená s prezentáciou posterov a publikácií na témy súvisiace so zelenou infraštruktúrou. Pre účastníkov konferencie boli pripravené mapy, informačné letáky a časopisy Životné prostredie, Ekologické štúdie a Ekológia.

 

Text: Milena Moyzeová, ÚKE SAV, v. v. i.

Foto: Milena Moyzeová, Daniela Hutárová, ÚKE SAV, v. v. i.