SAV spolupracuje

Veda v divadle

Veda v divadle

Cyklus popularizačných diskusií Veda v divadle je výsledkom spoločného projektu Slovenskej akadémie vied a Divadelného ústavu. Spájajú sa v ňom dva zdanlivo nesúvisiace svety – svet umenia a svet vedy. Moderátor Miloslav Juráni na pôde Divadla Štúdio 12 spovedá dvoch vedcov zastupujúcich dva odlišné vedné odbory. Každá diskusia má stanovenú tému a v jej kontexte vedci hľadajú spoločných menovateľov a prieniky svojich vedných disciplín. Mottom podujatia je Umenie je veda, aj veda je umenie.

Späť