Podujatia

Vedecká cukráreň CVTI SR s Oľgou Pecháňovou z CEM SAV, v. v. i.

9. 12. 2022

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva v rámci vedeckej cukrárne na prednášku Dobré a zlé tuky na tanieri – vianočné pečenie bez výčitiek, ktorá sa uskutoční13. decembra 2022 o 9.00 hod. na 2. poschodí budovy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A. Hosťom bude doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., v Bratislave.

V prednáške sa budeme zaoberať problematikou tukov. Objasníme, akú úlohu majú všeobecne tuky v našom organizme, ako na náš organizmus vplýva cholesterol a aký vplyv má konzumácia tukov na naše zdravie. Zároveň sa budeme venovať experimentálnym modelom, ktoré sú vhodné na sledovanie obezity a stručne poukážeme na mechanizmy vzniku dyslipidémie a obezity.

Hovoriť sa bude aj o štandardných, ako i nových liečivách, ktoré sú vhodné na liečbu metabolických porúch. Na záver prednášky vyzdvihneme niektoré prírodné látky, ktoré dokážu dyslipidémii predchádzať, resp. upravovať zvýšený cholesterol. Vzhľadom na to, že prednáška sa koná už v pokročilom čase predvianočných príprav, O. Pecháňová prezradí aj niektoré recepty, ktoré sú vhodné na vianočné pečenie „bez výčitiek“, teda s použitím zdravých tukov v primeranom množstve.

Oľga Pecháňová je vedeckou pracovníčkou Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., a prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre patofyziológiu. Má vyše 30-ročné skúsenosti s kardiovaskulárnym výskumom a vývojom liečiv zameraných na liečbu hypertenzie a kardiovaskulárnych porúch. Vo svojom výskume sa zameriava na analýzu endogénnych látok, ktoré sa podieľajú na udržiavaní  krvného tlaku, ako aj na patofyziologické mechanizmy, ktoré vedú ku kardiovaskulárnym a metabolickým poruchám.

Je autorkou zhruba 170 impaktovaných publikácií, jedného patentu a je spoluautorkou niekoľkých monografií. Oľga Pecháňová popri svojej vedeckej práci vyučuje na Prírodovedeckej fakulte a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je hosťujúcou profesorkou na Univerzite Victora Babesa v Timisoare a Univerzite v Kragujevaci. Je členkou významných vedeckých spoločností a redakčných rád medzinárodných časopisov.

Text: CVTI SR

Foto: Vladimír Šimíček