SAV spolupracuje

Vedecká kaviareň SAVinci

Vedecká kaviareň SAVinci

Seriál vedeckých kaviarní SAVinci, ktoré vo svojom názve odkazujú na umelca a vizionára Leonarda Da Vinciho, pripravuje SAV od roku 2014. Odvtedy tento populárny projekt priťahujúci množstvo ľudí prešiel niekoľkými úpravami. Základná myšlienka SAVinci kaviarní však zostala zachovaná: stretnutie s vedcom SAV v príjemnom prostredí a neformálna diskusia po skončení prednášky. Tie sa konajú spravidla poslednú stredu v mesiaci, často so sprievodným podujatím, ktoré sa viaže k téme prednášky.

Späť