Akcie z dielne SAV

Vedecký brloh

Vedecký brloh

Podujatie je určené predovšetkým najmladším záujemcom o vedu, pričom im ju približuje zábavnou formou. Pripravuje ho občianske združenie Vedecký brloh spolu s vedcami SAV. akcie sa konajú zvyčajne poslednú sobotu v mesiaci a sú unikátnou kombináciou vedy a zábavy. Vedecký brloh vytvára priestor, kde deti spoznávajú praktickú stránku vedy pomocou vlastných experimentov a pri učení sa hrou.

Späť